OGŁOSZENIE !!!

W związku z informacją MZDiT od środy :
17 grudnia 2014 roku
zamknięty zostaje odcinek ul. Warszawskiej
od skrzyżowania z ul. Cmentarną do wiaduktu nad DK1

W związku z powyższym autobusy

Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
zostaną skierowane na wytyczony przez MZDiT objazd ulicami : Cmentarną ; wały Dwernickiego oraz łącznicą zjazdową przy wiadukcie nad DK1.

Jednocześnie informuję, że na czas remontu
wymienionego odcinka ul. Warszawskiej
nie wyznaczono na wytyczonym objeździe
żadnego dodatkowego przystanku

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszot
Więcej informacji

Administrator (16-12-2014 15:15)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rudniki: Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu
Komunikacyjnego w Rędzinach


ogłoszenie 16.12.2014.pdf


SIWZ - 2015 dostawy paliwa 16.12.2014.pdf

Administrator (16-12-2014 15:13)


OGŁOSZENIE !!!

W związku z decyzją MZDiT w Częstochowie


od dnia 08 listopada 2014 roku
autobusy jadące w stronę Gminy Rędziny
zostaną skierowane w ulicę Warszawską i tym samym
powracają do obsługiwania przystanku przy DH Puchatek .

Informacja od MZDiT

Oficjalna informacja od Kierownika Zakładu

Administrator (8-11-2014 12:42)