Ogłoszenie

W związku z trwającą przebudową ulicy Warszawskiej oraz wprowadzoną w obrębie Wyczerp Górnych wahadłową sygnalizacją świetlną wprowadzam zmianę sposobu obsługi przystanku :
"Wyczerpy Górne"
Przystanek ten od dnia 4 lutego 2015 roku będzie do odwołania przystankiem warunkowym "na żądanie" Autobusy jadące w stronę Gminy Rędziny będą zatrzymywać się na żądanie pasażerów w rejonie przystanku MPK Częstochowa przy "Oberży na rozdrożu"
Za związane z tym faktem niedogodności przepraszam.
Więcej informacji

Administrator (3-02-2015 14:45)


Ogłoszenie !!

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozpoczynającej się konsultacji społecznej dotyczącej założeń do nowego rozkładu jazdy, który planujemy wprowadzić w bieżącym roku kalendarzowym.
Wszelkie sugestie dotyczące godzin odjazdów poszczególnych linii, kursów, skomunikowania oraz wprowadzenia dodatkowych lub likwidacji niepotrzebnych kursów autobusów i inne uwagi postaramy się w miarę możliwości technicznych uwzględnić w tegorocznej korekcie.
Proszę o zgłaszanie uwag, propozycji i pomysłów w formie pisemnej : osobiście, listownie jak i mailowo zarówno do siedziby Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach, jak również do kasy zakładu bądź do Urzędu Gminy Rędziny.
Przyjmowane będą wszystkie wnioski i uwagi zarówno pojedynczych osób, jak również grup pasażerów. Nie będą uwzględniane i rozpatrywane wnioski anonimowe, ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu.
Adresy pod którymi można składać wnioski
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ; 42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ; 42-242 Rędziny ul. Mickiewicza 7
Urząd Gminy Rędziny ; 42-242 Rędziny ul. Wolności 87
Adres mailowy : gzk@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi i sugestie można przesyłać do 31 stycznia 2015 roku.
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszot

Administrator (10-01-2015 12:42)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rudniki: Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu
Komunikacyjnego w Rędzinach


ogłoszenie 16.12.2014.pdf


SIWZ - 2015 dostawy paliwa 16.12.2014.pdf

wybór najkorzytsniejszej oferty 12.01.2015.pdf


ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 29.01.2015.pdf

Administrator (16-12-2014 15:16)