OGŁOSZENIE!!!

W związku z informacją MZDiT od soboty:
28 marca 2015 roku
zamknięty zostaje odcinek ul. Warszawskiej
od ul. Cmentarnej do ul. Kawiej

W związku z powyższym autobusy
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
zostaną skierowane na wytyczony przez MZDiT objazd ulicą
Wały Dwernickiego, a następnie ulicami Kiedrzyńską i Kawią
(a nie jak dotychczas ulicą Cmentarną)
powrócą do ulicy Warszawskiej
Tym samym wyłączona zostaje obsługa przystanków przy ul.Cmentarnej. Przystanki te zostaną zastąpione przystankami zastępczymi usytuowanymi przy ul.Wały Dwernickiego za skrzyżowaniem z ulicą Cmentarną w sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów.

Oryginał
Oficjalne pismo MZDiT

Administrator (26-03-2015 18:16)


Ogłoszenie

W związku z trwającą przebudową ulicy Warszawskiej oraz wprowadzoną w obrębie Wyczerp Górnych wahadłową sygnalizacją świetlną wprowadzam zmianę sposobu obsługi przystanku :
"Wyczerpy Górne"
Przystanek ten od dnia 4 lutego 2015 roku będzie do odwołania przystankiem warunkowym "na żądanie" Autobusy jadące w stronę Gminy Rędziny będą zatrzymywać się na żądanie pasażerów w rejonie przystanku MPK Częstochowa przy "Oberży na rozdrożu"
Za związane z tym faktem niedogodności przepraszam.
Więcej informacji

Administrator (3-02-2015 14:45)


Ogłoszenie !!

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozpoczynającej się konsultacji społecznej dotyczącej założeń do nowego rozkładu jazdy, który planujemy wprowadzić w bieżącym roku kalendarzowym.
Wszelkie sugestie dotyczące godzin odjazdów poszczególnych linii, kursów, skomunikowania oraz wprowadzenia dodatkowych lub likwidacji niepotrzebnych kursów autobusów i inne uwagi postaramy się w miarę możliwości technicznych uwzględnić w tegorocznej korekcie.
Proszę o zgłaszanie uwag, propozycji i pomysłów w formie pisemnej : osobiście, listownie jak i mailowo zarówno do siedziby Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach, jak również do kasy zakładu bądź do Urzędu Gminy Rędziny.
Przyjmowane będą wszystkie wnioski i uwagi zarówno pojedynczych osób, jak również grup pasażerów. Nie będą uwzględniane i rozpatrywane wnioski anonimowe, ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu.
Adresy pod którymi można składać wnioski
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ; 42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ; 42-242 Rędziny ul. Mickiewicza 7
Urząd Gminy Rędziny ; 42-242 Rędziny ul. Wolności 87
Adres mailowy : gzk@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi i sugestie można przesyłać do 31 stycznia 2015 roku.
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszot

Administrator (10-01-2015 12:42)